Zastępstwo procesowe

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA zapewnia pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne), Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) oraz przed sądami polubownymi.

Zastępstwo procesowe obejmuje wszelkie postępowania, w tym procesy cywilne, karne, gospodarcze, rodzinne, administracyjne (Kancelaria działa zarówno w imieniu podmiotów wszczynających spory sądowe, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach, w których występują oni w charakterze pozwanych).
Kancelaria zapewnia zarówno kompleksową obsługę całego postępowania sądowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego, jak i doradztwo związane z  pojedynczymi czynnościami procesowymi, takimi jak wytoczenie powództwa, sporządzenie pisma procesowego czy wniesienie środka zaskarżenia.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button