e-SĄD

Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU), zwane potocznie e-sądem, jest nową w polskim prawie cywilnym procedurą sądową (funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2010 roku), pozwalającą na szybsze, tańsze oraz łatwiejsze dochodzenie swoich roszczeń pieniężnych. Jego istotą jest szybkie i wygodne przeprowadzenie postępowania sądowego, które z jednej strony będzie minimalnie uciążliwe dla stron postępowania, a z drugiej – odciąży system sprawiedliwości w Polsce. Jest on przeznaczony dla spraw cywilnych, których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W zakresie swoich usług kancelaria oferuje Klientom przygotowywanie i wnoszenie pozwów drogą elektroniczną do e-sądu (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny).

Cała procedura odbywa się w formie elektronicznego postępowania upominawczego i pozwala na szybkie wytoczenie powództwa.

Zaletą tego postępowania sądowego jest przede wszystkim zminimalizowanie kosztów Klienta kancelarii oraz istotne uproszczenia proceduralne. W formie elektronicznej ma miejsce także komunikacja kancelarii z e-sądem.

 

»  Korzyści: Niska opłata od pozwu. Górna granica dochodzonego roszczenia wynosi 100 000 000 (sto milionów) zł.
Brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Brak konieczności załączenia dokumentów (akta są elektroniczne). Podgląd sprawy jest możliwy z pozycji komputera.

»  Zasięg: Terytorium całej Polski.

»  Termin wykonania: Niezwłocznie po otrzymaniu danych niezbędnych do wprowadzenia pozwu do elektronicznego systemu e-sądu.

»  Jak zamówić: Osobiście, w drodze e-mailowej, listownie.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button