Prawo karne

Adwokat Leszek Adamczyk jest uprawniony do pełnienia funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (reprezentowanie i obrona w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania tj Policją i Prokuraturą, a następnie w toku całego postępowania sądowego), w tym także:

– Obrona w postępowaniu przygotowawczym

– Obrona w postępowaniu sądowym

– Obrona w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego

– Obrona w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

– Obrona w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

– Obrona w sprawie o uznanie środka karnego za wykonany

– Obrona w sprawach karnych skarbowych

– Sporządzanie pism takich jak prywatny akt oskarżenia, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

– Opiniowanie sytuacji prawnej Klienta na podstawie przedłożonych dokumentów lub dokonanego wglądu do akt sprawy

W zakresie świadczonych usług Kancelaria świadczy także pomoc prawną na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na wszystkich etapach postępowania, z uwzględnieniem dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania lub nawiązki od sprawcy przestępstwa.

 

Prawo do obrony oraz sprawiedliwego i szybkiego sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi. Adwokat Leszek Adamczyk zapewnia dochowanie należytej, wysokiej staranności, celem prawidłowej obrony. Oczywistym jest tutaj nie tylko zapoznanie się z całokształtem dostępnej dokumentacji, ale również dokonanie ustaleń z klientem oraz zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym. Każda sprawa jest rozpatrywana z równie dużą starannością celem jak najwyższej jakości obrony.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button