Prawo pracy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

 

Dla pracownika

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed sądem pracy. Pomoc świadczona pracownikom obejmuje, w szczególności dochodzenie roszczeń o:

– zaległe wynagrodzenie,

– odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

– ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

– inne świadczenia pracownicze.

 

Dla pracodawcy

Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom:

– przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy;

– sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników;

– przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej;

– sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menadżerskie;

– reprezentujemy Klientów przed sądami.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button