Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

 KARIERA
W związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii stale poszukujemy aplikantów adwokackich, radcowskich, absolwentów i studentów prawa zainteresowanych współpracą
z naszą Kancelarią.

 

Od kandydatów na stanowiska współpracujących adwokatów, a także od aplikantów adwokackich i absolwentów prawa rekrutujących się na stanowiska asystentów i specjalistów, oczekujemy umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i pracy w zespole, pasji i najlepszej organizacji pracy. W zamian oferujemy ciekawą pracę przy projektach w różnorodnych dziedzinach prawa, wśród ambitnych współpracowników, pozwalającą na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w komfortowym środowisku pracy.

 

 

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji - CV oraz listu motywacyjnego
- na adres Kancelarii lub na maila: kancelaria@lex-perfecta.pl 

 

 

Informujemy, że podstawę przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie –obejmujących imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – stanowi art. 22¹ kodeksu pracy.


Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych w ramach rekrutacji jest Leszek Adamczyk prowadzący Kancelarię Adwokacką LEX PERFECTA z siedzibą w Bielsku-Białej (e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl, telefon + 48 33 822 32 27).
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika i wybrania kandydata do pracy; podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do sześciu miesięcy od rozpoczęcia przetwarzania danych, chyba że kandydat wyraźnie przedstawi w CV swoją wolę przetwarzania danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy rok od zebrania danych.
Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w jakiejkolwiek części opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych dla celów rekrutacji jest dobrowolne, a przy tym niezbędne dla udziału w rekrutacji osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych osobowych we wskazanym zakresie uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

 

  Formularz kontaktowy

 

Zadaj pytanie:

 

Imię, nazwisko / Firma

*

E-mail

*

Zapytanie

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.

Ile jest 4 + 8 =

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 16:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Porady online :: Usługi dodatkowe :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl