RODO i ochrona danych osobowych

Pomagamy klientom zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w ich firmach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej: RODO, oraz przepisami prawa krajowego.

DOKUMENTACJA

Przygotowujemy dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych: informacje o przetwarzaniu danych osobowych, klauzule umowne, informacje o monitoringu, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym czy sporządzenie treści obowiązków informacyjnych.

AUDYT, WDROŻENIE I DORADZTWO

Audyt prawny RODO: analiza przygotowania firmy do wdrożenia RODO. Z audytu sporządzany jest pisemny raport z zaleceniami odnośnie wymaganej dokumentacji, a także niezbędnych procedur do wdrożenia i obszarów ryzyka. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców we wdrożeniu i stosowaniu RODO i przepisów krajowych, świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

PRZEJĘCIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy są zobligowani albo podjęli decyzję o powołaniu Inspektora Ochrony Danych w swojej organizacji, mają do wyboru szerokie spektrum możliwości pomoc specjalistów w tym zakresie. Powołanie IOD znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w organizacjach.

Zakres obowiązków IOD:

– informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

– monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

– udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; współpraca z organem nadzorczym;

– pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zalety powołania inspektora:

– stała profesjonalna obsługa i delegowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych spoczywających na Administratorze
reprezentowanie Administratora Danych w czasie kontroli Urządu Ochrony Danych Osobowych;
– zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Państwa podmiocie;
– szkolenie nowych pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów ochrony danych;
– zewnętrzny punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów);
– brak konieczności zatrudniania nowego pracownika = optymalizacja kosztów posiadania IOD;
– systematyczne audyty w ramach ryczałtu;
– zwiększenie prestiżu Państwa firmy i większe zaufanie klientów.

 

Zapytaj nas o ofertę dla Twojej firmy: anna@lex-perfecta.pl

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka
LEX PERFECTA

Adwokat Leszek Adamczyk
ul. Sukiennicza 8
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-145-45-71

tel./fax: 33 822 32 27
kom. 790 896 079
e-mail: kancelaria@lex-perfecta.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek 8:00 - 16:00

*z uwagi na rozprawy sądowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania


NUMER KONTA DO WPŁAT:
08 1600 1462 1863 7470 7000 0003Call Now Button