Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

Adwokat Leszek Adamczyk jest uprawniony do pełnienia funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (reprezentowanie i obrona w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania tj Policją i Prokuraturą, a następnie w toku całego postępowania sądowego), w tym także:

 

- Obrona w postępowaniu przygotowawczym


- Obrona w postępowaniu sądowym


- Obrona w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego


- Obrona w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary


- Obrona w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie


- Obrona w sprawie o uznanie środka karnego za wykonany


- Obrona w sprawach karnych skarbowych


- Sporządzanie pism takich jak prywatny akt oskarżenia, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania


- Opiniowanie sytuacji prawnej Klienta na podstawie przedłożonych dokumentów lub dokonanego wglądu do akt sprawy


W zakresie świadczonych usług Kancelaria świadczy także pomoc prawną na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na wszystkich etapach postępowania, z uwzględnieniem dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania lub nawiązki od sprawcy przestępstwa.

 

Prawo do obrony oraz sprawiedliwego i szybkiego sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi. Adwokat Leszek Adamczyk zapewnia dochowanie należytej, wysokiej staranności, celem prawidłowej obrony. Oczywistym jest tutaj nie tylko zapoznanie się z całokształtem dostępnej dokumentacji, ale również dokonanie ustaleń z klientem oraz zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym. Każda sprawa jest rozpatrywana z równie dużą starannością celem jak najwyższej jakości obrony.

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 16:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Porady online :: Usługi dodatkowe :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl