Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   Pomoc prawna dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA Bielsko-Biała świadczy usługi osobom fizycznym w postaci porad i analiz prawnych,
opiniowania umów, przygotowania projektów pism, jak również w zakresie:


»  reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego,

»  obrońcy (również w postępowaniu przygotowawczym),

»  oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnymi.

 

Zakres naszych usług prawnych dla klientów indywidualnych obejmuje wszystkie dziedziny prawa.
 

§ PRAWO KARNE

 

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
 • obronę w sprawach karno skarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych.
   

§ PRAWO WYKROCZEŃ

 

 • obronę przed sądami obwinionych,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego.

 

§ PRAWO CYWILNE

 

 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie,
 • sprawy dotyczące nieruchomości,
 • windykacja należności.
   

§ PRAWO RODZINNE

 

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy o ograniczenie i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli.
   

§ PRAWO SPADKOWE:

 

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o dział spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zachowek
   

§ PRAWO PRACY

 

 • reprezentowanie pracownika dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,
 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
 • dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy,
 • wypadki przy pracy.
   

§ PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny,
 • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych
   

§ SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.
   

§ PRAWO MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE:

 

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowym,
 • pomoc prawna mieszkańcom, sprawy o podwyższenie opłat i czynszu, spory
 • o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami.

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl