Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

CENNIK

 

Jako kancelaria mająca doświadczenie w pracy z Klientami, posiadamy szerokie rozeznanie w realiach rynku, dlatego też Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom proponujemy następujące systemy rozliczeń, za świadczone przez nas usługi prawne.
 

»  Główne czynniki wpływające na wysokość honorarium:

 

 • rodzaj zlecenia,
   
 • termin wykonania zlecenia,
   
 • nakład pracy,
   
 • wartość przedmiotu sprawy,
   
 • miejsca prowadzenia sprawy.


»  Podstawowe rodzaje rozliczeń:

 

 • stałe wynagrodzenie – ustalane z Klientem z góry za całość postępowania w danej instancji;
   
 • system ryczałtowy – suma wynagrodzenia ustalana jest z Klientem z góry. Niniejszy system rozliczania stosowany jest w sprawach, w których w miarę precyzyjnie można określić zarówno zakres prac jak i ich wymiar czasowy.;
   
 • system godzinowy -   suma wynagrodzenia ustalana jest w zależności od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia, którego długości nie można oszacować z góry. Niniejszy sposób rozliczania jest stosowany zwykle przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych,
   
 • wynagrodzenie z premią za sukces – stosowane przy niektórych rodzajach spraw o dużym stopniu skomplikowania i polegające na ustaleniu dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od korzystnego dla Klienta rezultatu osiągniętego przez Kancelarię.
   

»  Porady prawne


Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.
 

»  Sprawy Sądowe


Podstawą wynagrodzenia jest umowa z Klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy oraz czasochłonność. Przy ustalaniu wynagrodzenia za podstawę przyjmuje się stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 02. 163. 1348).
Wynagrodzenie jest płatne z góry i nie obejmuje opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszt ekspertyz i analiz, tłumaczenie dokumentów czy kosztów opinii biegłego).
 

»  Pisma procesowe/Umowy


Honorarium za napisanie standardowego pisma procesowego (np. pozwu) lub przygotowanie i analiza umowy jest zwykle ustalane indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo musi zostać przygotowane. Dodatkowo, jeżeli do napisania pisma procesowego niezbędna jest analiza akt sprawy w sądzie, doliczana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

 


Jedną z zasad, na których opieramy współpracę z Klientami, jest przejrzysty system rozliczeń, dlatego już na pierwszym spotkaniu udzielamy rzetelnej informacji o całkowitym koszcie prowadzenia danej sprawy, a także pomagamy Klientowi przy wyborze najkorzystniejszego dla niego rozwiązania.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 16:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Porady online :: Usługi dodatkowe :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl