Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   AKTUALNOŚCI

 

05-10-2018

Jak pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia w swojej nowej publikacji „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”.

 

Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia. Nie ogranicza się jedynie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Traktuje również o innych, coraz popularniejszych formach zatrudniania, jak np. umowy cywilnoprawne.

24-09-2018

RODO w służbie zdrowia

Opublikowano poradnik Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia ws. stosowania RODO w służbie zdrowia.

 

"Materiał ten, mimo że dedykowany pracownikom służby zdrowia, tak naprawdę jest dla pacjentów i powstał w trosce o nich. Bo każda błędna interpretacja przepisu, każde niesłuszne odmówienie udzielenia informacji o stanie zdrowia ma bezpośredni wpływ na ich życie bądź zdrowie. Zatem należy jak najszybciej uciąć wszelkie spekulacje na temat tego, co można, a czego nie można w związku z RODO i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ratowaniu życia – wyjaśnił minister [zdrowia] Łukasz Szumowski.

 

W materiale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO, m.in. o metody rejestracji pacjentów z poszanowaniem ich prywatności, o kwestie związane z opisywaniem leków danymi pacjenta czy o zagadnienia dotyczące możliwości zamieszczania tabliczek ze specjalnością lekarza na drzwiach gabinetów."

 

Poradnik można pobrać ze strony Ministerstwa Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-w-sluzbie-zdrowia-po-pierwsze-pacjent
 

Źródło: gov.pl

28-08-2018

Od dziś, tj. 28 sierpnia 2018r. obowiązuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560). To wykonanie unijnej dyrektywy nr 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, czyli dyrektywy NIS.

20-08-2018

Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń: w dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietna 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Zmiany dotyczą m.in. terminów przedawnienia roszczeń oraz sposobów ich obliczania. Pojawił się również nowy obowiązkowy element pozwu: oznaczenie daty wymagalności roszczenia.

10-08-2018

31 lipca 2018 r. upłynął określony w ustawie o ochronie danych osobowych termin zgłaszania nowo powołanych inspektorów ochrony danych (IOD).

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych, administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy nie powołali administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a mają obowiązek wyznaczenia IOD wynikający z RODO, powinni przesłać do UODO zawiadomienie o jego wyznaczeniu.

08-08-2018

Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje o kontrolach. 

03-08-2018

Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych. Są to dwa różne prawa i służą różnym celom. Mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób.

23-05-2018

Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI.

 

W związku z wpływającymi do Biura GIODO zawiadomieniami o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD) informujemy, że zawiadomienia takie będzie można składać od 25 maja 2018 r.

08-05-2018

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych wpłynął do Sejmu 5 kwietnia br. i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu (druk nr 2410).

 

06-03-2018

Unijny prawodawca przewidział 2-letni okres na przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, w tym m.in. na przeprowadzenie przez każdego przedsiębiorcę analizy czy będzie na nim ciążył obowiązek powołania inspektora ochrony danych.


Od 25 maja 2018 r. zaczniemy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Unijny prawodawca przewidział więc 2-letni okres na przygotowanie się do stosowania RODO, w tym m.in. na przeprowadzenie przez każdego przedsiębiorcę analizy czy będzie na nim ciążył obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD).

 

Obowiązujące dziś przepisy nie wprowadzają obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). To przedsiębiorca decyduje, czy powołać ABI czy nie. RODO z kolei wprowadza pewne kategorie podmiotów, które będą obowiązane do powołania IOD, który będzie pełnił funkcję zbliżoną do ABI – będzie doradcą w zakresie ochrony danych osobowych u danego przedsiębiorcy (RODO pozwala również na powołanie jednego IOD dla grupy przedsiębiorców (np. dla grupy kapitałowej)). W większości przypadków dzisiejszy ABI będzie mógł zostać IOD (przesłanki do powołania ABI i IOD są zbliżone).

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl