Adwokat Leszek Adamczyk - Kancelaria Adwokacka  LEX PERFECTA  w Bielsku-Białej

 

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Leszek Adamczyk

 

Jesteśmy po Twojej stronie!

   AKTUALNOŚCI

 

10-08-2018

31 lipca 2018 r. upłynął określony w ustawie o ochronie danych osobowych termin zgłaszania nowo powołanych inspektorów ochrony danych (IOD).

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych, administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy nie powołali administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a mają obowiązek wyznaczenia IOD wynikający z RODO, powinni przesłać do UODO zawiadomienie o jego wyznaczeniu.

08-08-2018

Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje o kontrolach. 

03-08-2018

Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych. Są to dwa różne prawa i służą różnym celom. Mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób.

23-05-2018

Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI.

 

W związku z wpływającymi do Biura GIODO zawiadomieniami o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD) informujemy, że zawiadomienia takie będzie można składać od 25 maja 2018 r.

08-05-2018

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych wpłynął do Sejmu 5 kwietnia br. i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu (druk nr 2410).

 

06-03-2018

Unijny prawodawca przewidział 2-letni okres na przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, w tym m.in. na przeprowadzenie przez każdego przedsiębiorcę analizy czy będzie na nim ciążył obowiązek powołania inspektora ochrony danych.


Od 25 maja 2018 r. zaczniemy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Unijny prawodawca przewidział więc 2-letni okres na przygotowanie się do stosowania RODO, w tym m.in. na przeprowadzenie przez każdego przedsiębiorcę analizy czy będzie na nim ciążył obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD).

 

Obowiązujące dziś przepisy nie wprowadzają obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). To przedsiębiorca decyduje, czy powołać ABI czy nie. RODO z kolei wprowadza pewne kategorie podmiotów, które będą obowiązane do powołania IOD, który będzie pełnił funkcję zbliżoną do ABI – będzie doradcą w zakresie ochrony danych osobowych u danego przedsiębiorcy (RODO pozwala również na powołanie jednego IOD dla grupy przedsiębiorców (np. dla grupy kapitałowej)). W większości przypadków dzisiejszy ABI będzie mógł zostać IOD (przesłanki do powołania ABI i IOD są zbliżone).

08-02-2018

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, które wejdą w życie od 25 maja br., wprowadzają wiele nowych obowiązków. Określa je unijne rozporządzenie, ale wiele szczegółowych regulacji ma wprowadzić przygotowywana krajowa ustawa.

26-01-2018

Ponieważ przy rekrutacji pracowników wciąż dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował zestaw zasad, których podmioty chcące zatrudnić nowe osoby, muszą bezwzględnie przestrzegać. Powołane w nich przepisy mają zastosowanie jeszcze przez kilka miesięcy - do 25 maja 2018 r., kiedy to zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niemniej jako obowiązujące powinny być obecnie brane pod uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

21-12-2017

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego roku i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach pragnę Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań, zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń.

 

 

Adwokat Leszek Adamczyk

21-12-2017

Szanowni Państwo w okresie od dnia 22 grudnia 2017r. do 2 stycznia 2018r. Kancelaria będzie pracować zgodnie z przygotowanym harmonogramem.

Kancelaria Adwokacka LEX PERFECTA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sukiennicza 8,

Telefony: 33 822 32 27,     790 896 079

Godziny pracy : pn-pt - 8:00 17:00

Kancelaria :: Zakres działalności :: Usługi dodatkowe :: Porady online :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl